Titularitat del lloc web

Domini: http://www.apropmallorca.com
Titular: Centre Tecnològic de la Indústria Balear SL
Domicili social: Avinguda del Parc, 80 07500 Manacor
Tel: 971 84 50 74
e-Mail: arnau.mas@apropmallorca.com
NIF: B-07718679

Condicions generals d'utilització

Centre Tecnològic de la Indústria Balear SL (CTIBA d'ara endavant) és el titular d'aquest lloc web i del domini www.apropmallorca.com, un cercador comercial i empresarial, amb informació local d'ofertes, promocions i descomptes. Ajuda a descobrir els detalls del que tens al teu voltant: restaurants, hotels, botigues, administració pública, punts culturals i turístics, transport ...

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CTIBA informa que figura inscrita al Registre Mercantil de Balears, full 202, volum 1241, inscripció 2º full nº PM-19982 i domicili al carrer Avinguda del Parc, 80 07500 Manacor.

Aquesta lloc web ha estat creat i s'explota comercialment de forma conjunta per CTIBA i Consultoria Tècnica Nexus Geografics SL (NEXUS GEOGRAFICS d'ara endavant). NEXUS GEOGRAFICS ha desenvolupat la plataforma tecnològica, i CTIBA ha creat els continguts i fa la gestió comercial.

Tractament de dades

CTIBA entén que en el moment d'omplir els formularis de recollida de dades que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s'integraran als fitxers de CTIBA per al seu tractament amb les finalitats que s'indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a CTIBA per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a l'adreça que figura a l'inici d'aquesta nota.

Utilització de cookies

CTIBA informa als usuaris que en aquesta web es poden utilitzar cookies que permetin la seva identificació i usabilitat.

Limitació de responsabilitat

CTIBA no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. I es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CTIBA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstancies així ho permetin.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis i la utilitat que els seus usuaris hagin pogut atribuir al present lloc web.

Las presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i CTIBA es regiran per la legislació espanyola. La utilització del lloc web implica la acceptació de les Condicions Generals d'Utilització.