EOEP MANACOR (EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA)

Oferta / novetat
Photos: 
Location: 
Features: 

L'equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) és un equip de professionals de l'educació, format per Orientadors Educatius i Professors Tècnics de Serveis a la Comunitat.

L'EOEP és un servei educatiu que dona suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta més dificultats en el procés d'aprenentatge i a les seves famílies.

Address: 
Carrer de la Residència, s/núm. 07500 Manacor - Mallorca - Illes Balears
City: 
Manacor
Telephone: 
971550700
Share: 
SubcatServ: 
Psicòlegs
Amb la col·laboració de l'Ajuntament