OH! PALMA - Espectáculos en Mallorca - Palma

Oferta / novetat

Català

Si vas a celebrar una festa de Halloween, no et pots perdre les següents propostes que té per a tu Oh Palma.

Lloguer de màquina de gel sec: Crea un ambient de terror i misteri en la teva festa. La màquina de gel sec permet cobrir amb una densa boira terra, així com aportar dinamisme a la decoració (interior de carabasses, esquelets ...).

Lloguer de màquines de fum: Crea un ambient de terror i misteri en la teva festa. La màquina de fum permet obtenir fum a 70 cm del terra.

Lloguer de discoteca mòbil: Indica'ns les teves preferències i gaudeix d'una festa inoblidable amb la nostra discoteca mòbil, amb DJ inclòs.

Actors caracteritzats de zombies: Sorprèn els teus convidats amb els nostres actors professionals que faran que la teva festa perduri en la memòria.

Il·luminació especial de Halloween: Crea un ambient terrorífic amb els nostres il·luminadors i fes que la teva festa sigui inoblidable.

Decoració d'esdeveniments de Halloween: Oferim un sorprenent servei de decoració i tematització d'esdeveniments. Crea un ambient terrorífic i fes que la teva festa sigui inoblidable.

Oh Palma, és la millor opció per a tematitzar la teva festa de Halloween.

* Cal reserva prèvia. Per a més informació:

info@ohpalma.com

www.ohpalma.com

tel. 971 72 00 59

 

 

Español

Si vas a celebrar una fiesta de Halloween, no te puedes perder las siguientes propuestas que tiene para ti Oh Palma.

Alquiler de máquina de hielo seco: Crea un ambiente de terror y misterio en tu fiesta. La máquina de hielo seco permite cubrir con una densa niebla el suelo, así como aportar dinamismo a la decoración (interior de calabazas, esqueletos…).

Alquiler de máquinas de humo: Crea un ambiente de terror y misterio en tu fiesta. La máquina de humo permite obtener humo a 70 cm del suelo.

Alquiler de discoteca móvil: Indícanos tus preferencias y disfruta de una fiesta inolvidable con nuestra discoteca móvil, con DJ incluido.

Actores caracterizados de zombies: Sorprende a tus invitados con nuestros actores profesionales que harán que tu fiesta perdure en la memoria.

Iluminación especial de Halloween: Crea un ambiente terrorífico con nuestros iluminadores y haz que tu fiesta sea inolvidable.

Decoración de eventos de Halloween: Ofrecemos un sorprendente servicio de decoración y tematización de eventos. Crea un ambiente terrorífico y haz que tu fiesta sea inolvidable.

Oh Palma, es la mejor opción para tematizar tu fiesta de Halloween.

* Se requiere reserva previa. Para más información: 

info@ohpalma.com

www.ohpalma.com

tel. 971 72 00 59

Fotos: 
Localitzacio: 
Característiques: 

Català

Oh! Palma Espectacles és una empresa que neix l'any 1.997, amb l'ànim de posicionar-se al mercat de Balears, com una petita empresa d'espectacles.

Inicia la seva activitat dedicant-se gairebé en exclusiva al sector privat i particular, realitzant Casaments, Comunions, festes privades, etc.

Amb el temps, Oh! Palma comença a obrir altres camps als quals prestar servei, i poc a poc es converteix en el que avui dia és: una empresa que dóna servei tant a empreses, institucions i particulars.

En l'actualitat, som una de les empreses de referència en el sector i donem servei a més de 300 esdeveniments particulars, 50 esdeveniments institucionals i 500 esdeveniments d'empresa cada any. Oh! Palma compta amb una plantilla de 15 persones al servei dels nostres clients.

Oferim organització d'esdeveniments com:

Español

Oh! Palma Espectáculos es una empresa que nace en el año 1.997, con el ánimo de posicionarse en el mercado de Baleares, como una pequeña empresa de espectáculos.

Inicia su actividad dedicándose casi en exclusiva al sector privado y particular, realizando Bodas, Comuniones, fiestas privadas, etc.

Con el tiempo, Oh! Palma empieza a abrir otros campos a los que prestar servicio, y poco a poco se convierte en lo que hoy día es: una empresa que da servicio tanto a empresas, instituciones y particulares.

En la actualidad, somos una de las empresas de referencia en el sector y damos servicio a más de 300 eventos particulares, 50 eventos institucionales y 500 eventos de empresa cada año. Oh! Palma cuenta con una plantilla de 15 personas al servicio de nuestros clientes.

Ofrecemos organización de eventos como:

English

Oh! Shows Palma is a company born in the year 1997, with the aim of positioning itself in the market of the Balearic Islands, as a small entertainment company.

It started its activity dedicated almost exclusively to private and individual sector, doing weddings, communions, private parties, etc.

Over time, Oh! Palma begins to open other fields that serve, and little by little become what it is today: a company that provides service to companies, institutions and individuals.

Today, we are one of the leading companies in the industry and We give service to more than 300 private events, 50 institutional events and 500 corporate events each year. Oh! Palma has a staff of 15 people to serve our customers.

We offer organizing events such as:

 

 

Adreça: 
C/ Conradors 20 b · 07141 Pol. Marratxí, Palma · Mallorca
Població: 
Palma
Horari: 
Lunes a viernes 9:00 - 13:30h // 15:00 - 18:00h.
Telèfon: 
971 72 00 59
Comparteix: 
SubcatServ: 
Organització d'actes
Amb la col·laboració de l'Ajuntament