OH! PALMA - Espectáculos en Mallorca - Palma

Oferta / novetat

Despedidas de soltera 39€!

Català

Comiats de soltera, només per a elles.

Sopar + Espectacle:

 • Còctel de benvinguda
 • Sopar
 • Barra lliure
 • Taller de seducció
 • Boy

Per tan sols 39€!

Per a més INFO clic AQUÍ.

Español

Despedidas de soltera, solo para ellas.

Cena + Espectaculo:

 • Cóctel de bienvenida
 • Cena
 • Barra libre
 • Taller de seducción
 • Boy

Por tan sólo 39€!

Para mas INFO clic AQUÍ.

English

Bachelorette parties, just for them.

Dinner + Show:

 • Welcome cocktail
 • Dinner
 • Open bar
 • Seduction workshop
 • Boy

For only 39€!

For more INFO click HERE.

 

Fotos: 
Localitzacio: 
Característiques: 

Català

Oh! Palma Espectacles és una empresa que neix l'any 1.997, amb l'ànim de posicionar-se al mercat de Balears, com una petita empresa d'espectacles.

Inicia la seva activitat dedicant-se gairebé en exclusiva al sector privat i particular, realitzant Casaments, Comunions, festes privades, etc.

Amb el temps, Oh! Palma comença a obrir altres camps als quals prestar servei, i poc a poc es converteix en el que avui dia és: una empresa que dóna servei tant a empreses, institucions i particulars.

En l'actualitat, som una de les empreses de referència en el sector i donem servei a més de 300 esdeveniments particulars, 50 esdeveniments institucionals i 500 esdeveniments d'empresa cada any. Oh! Palma compta amb una plantilla de 15 persones al servei dels nostres clients.

Oferim organització d'esdeveniments com:

Español

Oh! Palma Espectáculos es una empresa que nace en el año 1.997, con el ánimo de posicionarse en el mercado de Baleares, como una pequeña empresa de espectáculos.

Inicia su actividad dedicándose casi en exclusiva al sector privado y particular, realizando Bodas, Comuniones, fiestas privadas, etc.

Con el tiempo, Oh! Palma empieza a abrir otros campos a los que prestar servicio, y poco a poco se convierte en lo que hoy día es: una empresa que da servicio tanto a empresas, instituciones y particulares.

En la actualidad, somos una de las empresas de referencia en el sector y damos servicio a más de 300 eventos particulares, 50 eventos institucionales y 500 eventos de empresa cada año. Oh! Palma cuenta con una plantilla de 15 personas al servicio de nuestros clientes.

Ofrecemos organización de eventos como:

English

Oh! Shows Palma is a company born in the year 1997, with the aim of positioning itself in the market of the Balearic Islands, as a small entertainment company.

It started its activity dedicated almost exclusively to private and individual sector, doing weddings, communions, private parties, etc.

Over time, Oh! Palma begins to open other fields that serve, and little by little become what it is today: a company that provides service to companies, institutions and individuals.

Today, we are one of the leading companies in the industry and We give service to more than 300 private events, 50 institutional events and 500 corporate events each year. Oh! Palma has a staff of 15 people to serve our customers.

We offer organizing events such as:

 

 

Adreça: 
C/ Conradors 20 b · 07141 Pol. Marratxí, Palma · Mallorca
Població: 
Palma
Horari: 
Lunes a viernes 9:00 - 13:30h // 15:00 - 18:00h.
Telèfon: 
971 72 00 59
SubcatServ: 
Organització d'actes
Amb la col·laboració de l'Ajuntament