CRESPÍ ABOGADOS - Inca

Oferta / novetat

Català

Ha notat una baixada en el seu rebut hipotecari en els últim anys?

Si no és així, pot ser que en la seva hipoteca tingui Clàusula Sòl...

Consulti amb Crespí Advocats i podrà recuperar tot el que ha pagat de més.

Ara, la primera consulta és gratuïta!

Elaborem pressupost sense compromís.

Español

¿Ha notado una bajada en su recibo hipotecario en los último años?

Si no es así, puede que en su hipoteca tenga Cláusula Suelo...

Consulte con Crespí Abogados y podrá recuperar todo lo que ha pagado de más.

Ahora, la primera consulta es gratuita!

Elaboramos presupuesto sin compromiso.

English

Have you reduced your mortgage receipt in the last years?

If it hasn't been reduced, you may have a "Floor" Clause on your mortgage...

You consult with Crespí Lawyers and you can recover everything you have paid too much.

Now, the first consultation is free!

We elaborate budget without commitment.

Fotos: 
Localitzacio: 
Característiques: 

Català

Servei global d'advocacia en diverses disciplines:

 • Civil
 • Penal
 • Mercantil
 • Administratiu
 • Laboral
 • Fiscal

Español

Servicio global de abogacía en varias disciplinas:

 • Civil
 • Penal
 • Mercantil
 • Administrativo
 • Laboral
 • Fiscal

English

Global advocacy service in several disciplines:

 • Civil
 • Penal
 • Mercantile
 • Administrative
 • Labor
 • Fiscal

 

 

Adreça: 
C/ Palmer 18 · 07300 Inca · Mallorca
Població: 
Inca
Telèfon: 
971 88 15 00
Comparteix: 
SubcatServ: 
Advocats
Amb la col·laboració de l'Ajuntament